Łukasz Małgowski

Szkolenia ✦ Coaching ✦ Terapia

Jestem trenerem

Prowadzę szkolenia i warsztaty metodą neurolingwistycznego programowania. Tworzę praktyczne, użyteczne i uniwersalne narzędzia, aby ludzie mogli poszerzać swoją świadomość i wprowadzać zmiany tam, gdzie tego potrzebują. Specjalizuję się w obszarach inteligencji emocjonalnej, budowania relacji i zarządzania poprzez wartości. Robię to od 20 lat.

Jestem trenerem biznesu

Dla moich biznesowych parterów tworzę strategie i modele biznesowe oparte na wartościach. Dbam o to, aby były prawdziwe, proste i służyły ludziom. Razem z przedsiębiorcami, liderami i menagerami tworzymy środowiska, do których ludzie chcą przynależeć.

Jestem coachem

Pracuję z przedsiębiorcami, liderami i właścicielami biznesów. Krok po kroku przechodzimy od stanu obecnego do tego jak ma być. Przy realizacji celów korzystamy z najlepszych strategii sukcesów. Ich własnych.

Jestem psychologiem

W gabinecie psychoedukacji pomagam zrozumieć, przewartościować i świeżym okiem spojrzeć na przeszłość. Tak, aby stała się ona solidnym fundamentem, na którym ludzie zbudują pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Na wygodnej kanapie zasiadają młodzi, dorośli i pary. Razem znajdujemy odpowiedzi na pytanie: czego dobrego możesz się z tego doświadczenia nauczyć na resztę życia? Podobno zrozumienie prowadzi do uzdrowienia.

Doświadczenie

Ukończyłem psychologię zdrowia na DSW, a wcześniej politologię na UZ. Skończyłem studia podyplomowe: trenera biznesu i coaching. Jestem certyfikowanym trenerem NLP w The Society of Neuro – Linguistic Programming (USA) – najstarszej tego typu organizacji na świecie. Tak daleko zaszło 4 Polaków. Wiedzę i umiejętności zdobywałem od wyjątkowych trenerów Stepenena Gilligana – ucznia Miltona Ericksona, Lucasa Derksa – twórcy panoramy społecznej, Boba Klausa, czy Christiny Hall – współtwórcy metody NLP.

Najbliższe szkolenia

Praktyk neurolingwistycznego programowania​

Łódź
19-21 kwietnia 2024r.
16-19 maja 2024r.
14-16 czerwca 2024r.

Mistrz neurolingwistycznego programowania

Łódź
01-04 lutego 2024r.
01-03 marca 2024r.
05-07 kwietnia 2024r.

Praktyk neurolingwistycznego programowania

Pokaż więcej informacji

Mistrz neurolingwistycznego programowania​

Pokaż więcej informacji

Plan warsztatów

Praktyk neurolingwistycznego programowania

Jesteśmy pod wielkim wrażeniem odkryć jakich dokonują uczestnicy tego warsztatu, kiedy dotykają fundamentów własnej osoby i odkrywają swoje podstawowe wartości i zasobne stany. To wyjątkowe kiedy obserwujemy jak przekształcają emocje, zachowania i nawykowe reakcje, przy zachowaniu poczucia ciągłego dobrostanu i wewnętrznej spójności.
Praktyczne narzędzia i umiejętności jakich nabywamy podczas warsztatu odgrywają fundamentalną rolę w organizacji istotnych aktywności takich jak: dobre decyzje, motywacja, zarządzanie sobą w czasie, kreatywne rozwiązywanie problemów, budowanie związków, uczenie się, planowanie i osiąganie celów.

Najważniejsze zagadnienia:
1. Presupozycje NLP – aby tworzyć najlepsze założenia i podstawy do rozwoju relacji i biznesu.
2. Systemy reprezentacji – aby szybko zrozumieć i porozumieć się z każdą osobą w jej modelu świata.
3. Budowanie kontaktu – aby łatwo budować trwałe relacje z ludźmi.
4. Generator nowych zachowań – aby rozwiajać wybrane umiejętności i dysponować nieprzeciętną elastycznością.
5. Asocjacja i dysocjacja – aby codziennie łączyć się z tym, co w nas najlepsze.
6. Kotwiczenie – aby na pstryknięcie palców uzyskać najbardziej zasobne stany, entuzjazm i nastawienie.
7. Metamodel języka – aby rozumieć i słyszeć ludzi na niespotykanym dotąd poziomie.
8. Sześciostopniowe przeramowanie, aby zmienić ograniczające zachowania na produktywne i rozwojowe.
9. Rozwiązywanie konfliktów wartości – aby rozwiązać nawet wieloletnie konflikty w mniej niż kwadrans.
10. Przewartościowanie historii osobistej – aby z naszej przeszłości zrobić trampolinę do bogatego życia.
11. Linia czasu – aby realizowanie najbardziej niewiarygodnych celów było bajecznie proste.
12. Techniki pracy ze świstem – aby szybko pozbywać się ograniczających nawyków.

LOGISTYKA WARSZTATU:

Cena pakietu szkoleniowego wynosi 5700 PLN (możliwość płatności w 3 ratach po 1900 PLN) i obejmuje:
• 10 dni warsztatu podzielone na 3 moduły szkoleniowe,
• Obszerne, konkretne i inspirujące materiały drukowane,
• Indywidualny Program Rozwoju Osobistego,
• Certyfikat wydany przez Małgowski Szkolenia & Coaching,
• Międzynarodowy certyfikat NLP Practicioner – wydany przez Christinę Hall właściciela The Society of NLP.

TERMINY MODUŁÓW:

Łódź

Łódź
19-21 kwietnia 2024r.
16-19 maja 2024r.
14-16 czerwca 2024r.

Zapisy i informacje dodatkowe:
Łukasz tel. 604 498 962

Bądź na bieżąco:

Plan warsztatów

Mistrz neurolingwistycznego programowania​

Mistrz Sztuki NLP jest skoncentrowany na rozpoznaniu i doświadczeniu własnych filtrów, modeli oraz strategii, które wykorzystujemy w dużej części na poziomie nieświadomym. Dzięki narzędziom NLP będziesz mógł przeprowadzić ich audyt oraz poszerzysz swoje postrzeganie jak i postrzeganie innych. Przeniesiesz na poziom świadomy wszystkie swoje najskuteczniejsze modele i strategie, a w kluczowych punktach wprowadzisz zmiany. Zmiany, które będą poszerzały jeszcze bardziej Twoje możliwości w takich obszarach jak: budowanie i rozwój relacji, efektywna komunikacja, skuteczne negocjacje, efektywna realizacja celów, zarządzanie sobą w czasie i poprzez czas.
 

Najważniejsze zagadnienia:

 

1. Metaprogramy. Poznamy i poszerzymy nasze nieświadome filtry i w znaczący sposób
wzbogacimy nasze doświadczenie. Metaprogramy dają nam klucz do czynienia

najistotniejszych rozróżnień przy decydowaniu o tym, jak oddziaływać z innymi.

2. Będziemy modelować nasze najpotężniejsze strategie i przenosić je do wybranych obszarów. Każdy z nas może przenieść skuteczną strategię działania i osiągania sukcesów z danego aspektu swojego doświadczenia do innego.

3. Metamodel języka. Poznamy najskuteczniejsze lingwistyczne struktury, jakimi posługiwali się najwybitniejsi terapeuci naszych czasów. Język kształtuje naszą percepcję i wywołuje określone efekty w obrębie świadomości, z kolei świadomość wyraża się przede wszystkim lingwistycznie. Opanowanie umiejętności świadomego stosowania metamodelu języka jest synonimem dla panowania nad własnymi możliwościami.

4. Napiszemy książkę. Ze świeżym spojrzeniem przewartościujemy naszą historię życiową i nadamy jej głębszy sens i znaczenie.

LOGISTYKA WARSZTATU:
• 10 dni warsztatu podzielone na 4 moduły szkoleniowe,
• Obszerne, konkretne i inspirujące materiały drukowane,
• Certyfikat wydany przez Małgowski Szkolenia & Coaching,
• Międzynarodowy certyfikat NLP Master Practicioner – wydany przez Christinę Hall właściciela The Society of NLP.
 
TERMINY MODUŁÓW:

Łódź
01-04 lutego 2024r.
01-03 marca 2024r.
05-07 kwietnia 2024r.

 
Zapisy i informacje dodatkowe:
Łukasz tel. 604 498 962

Bądź na bieżąco: